praca@sente.pl |+48 71 78 47 900

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Sente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53, NIP 8951718379, REGON 932218559, KRS 0000772178.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 71 78 47 900, adresem e-mail: iod@sente.pl oraz adresem: Sente
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław.

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

a) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

b) w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

c) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. „zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu” .

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@sente.pl.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji.

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@ sente.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte, ale nie będą mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne w tym do profilowania.

Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Sente w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w Polityce cookies. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.

close